Үндсэн зорилго:
     •  Стратегийн ач холбогдол бүхий Оюу Толгой ордод үйл ажиллагаа явуулж буй “Оюу Толгой” ХХК-ийн төрийн эзэмшлийн хувьцааг эзэмших эрхийг хэрэгжүүлэх.
 

Үйл ажиллагааны чиглэл:

  • "Оюу Толгой” ХХК-ийн төрийн эзэмшлийн хувьцааг эзэмших эрхийг хэрэгжүүлэх;
  • Хувьцаа эзэмшигчийн хувьд “Оюу Толгой” ХХК-ийн үйл ажиллагаанд оролцох;
  • Оюу Толгойн ашигт малтмалын ордыг ашиглах үеийн төрийн оролцоог хэрэгжүүлэх;
  • Төрд ногдох ашгийг төвлөрүүлэх.
 
Эрхэм зорилго:
  • Монгол Улс, ард иргэдийнхээ эрх ашгийг тэргүүн ээлжид тавьж, төслийн өгөөжийг дээшлүүлэн, төрийн эзэмшлийн хувьцаа эзэмшигчийн эрх үүргийг хэрэгжүүлэх, удирдах эрхийг хэрэгжүүлэх.
 
Компанийн уриа:
  • "Бидний амжилт - Эх орны ирээдүй"
 
Баримтлах зарчим:
  • Хуулиа дээдлэн мөрдөх;
  • Олон нийтэд ил тод байх;
  • Бие даасан, Хараат бус, Шударга зарчмаар ажиллах.
 
Компанийн эрх барих дээд байгууллага:
  • Толгой компани “Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (ТУЗ)