Намсрайн Цэрэнбат

                      Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн

 

Н.Цэрэнбат нь 2022 оны 9 дүгээр сард “Оюу толгой” компанийн ТУЗ-ийн гишүүнээр томилогдсон. Н.Цэрэнбат нь өдгөө “Эрдэнэс Оюу толгой” компанийн гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байна.

 

     

                               Энхбаатарын Баясгалан

                             Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн

 

Э.Баясгалан нь 2020 оны 11 дүгээр сард “Оюу Толгой” компанийн ТУЗ-ийн гишүүнээр томилогдсон. Тэрбээр тус албан тушаалд томилогдохоос өмнө АНУ-ын Нью-Иорк хотод “Номура Секюритийз Интэрнэшнл” компанийн Хөрөнгө оруулалтын банкинд Дэд ерөнхийлөгчийн албан тушаалыг хашиж байсан. Мөн тэрээр “Жэй Пи Морган Секюритийз”, “Саусгоби Сэндс,” “Саусгоби Ресурс” зэрэг компаниудад ажиллаж байсан туршлагатай.Э.Баясгалан нь “Жэй-Пи Морган Секюритийз”-д ажиллаж байхдаа компаниудыг нэгтгэн нийлүүлэх, худалдаж авах болон компанийн зээл ба хувьцаа арилжаанд гаргах хэлцлүүдийг гүйцэтгэхэд амжилттай манлайлан оролцож байсан. Тэрбээр Чикагогийн Их сургуулийн Бүүт Бизнесийн сургуулийн Бизнесийн удирдлагын магистр, Болгар Улс дахь Америкийн Их сургуулийн Бизнесийн удирдлагын бакалавр зэрэгтэй.

 

                                  Жамбалдоржийн Тана

                                Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн

                 

Ж.Тана нь 2023 оны 4 дүгээр сард “Оюу толгой” компанийн ТУЗ-ийн гишүүнээр томилогдсон. Тус албан тушаалд томилогдохоос өмнө Тана нь Америкийн Нэгдсэн Улсын зөвлөх үйлчилгээний Маккинзи компанид менежерийн албан тушаалыг хашиж байсан юм. Мөн тэрээр Рио Тинто групп болон “Оюу толгой” компанид Бизнесийн шинжээчээр ажиллаж байсан туршлагатай юм.

Тана нь 2017 оноос хойш таван жилийн хугацаанд Маккинзи компанид ажиллахдаа байгалийн баялаг, уул уурхайн салбарын компаниудад төсөл хэрэгжүүлэх багууд удирдаж байсан. Түүнчлэн уул уурхай, эрдэс баялгийн чиглэлээр засаглал, төслийн удирдлага болон стратегийн чиглэлээр ажилласан арвин туршлагатай.
Тэрээр Английн Оксфордын их сургуулийн Бизнесийн удирдлагын магистр, Америкийн нэгдсэн улсын Харвардын их сургуулийн Эдийн засгийн бакалавр зэрэгтэй. Мөн 2013 онд Австралийн Күйнслэндийн Их Сургуульд Эрдэс баялгийн мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдаж, байгаль орчны чиглэлээр мэргэшиж төгссөн.