ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГЭРЭЭ Ашигт малтмалын тухай Монгол Улсын хууль /цаашид "Ашигт малтмалын тухай хууль" гэх/-ийн 29 дүгээр зүйл, Монгол Улсын Их Хурлын 2008 оны 12 дугаар сарын 4-ний өдрийн 40 дүгээр, 2009 оны 7 дугаар сарын 16-ны өдрийн 57 дугаар тогтоол, Монгол Улсын Засгийн газрын 2009 оны 10 дугаар сарын 6-ны өдрийн 308 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн. Холбоос
ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН ГЭРЭЭ (НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛЖ, ДАХИН ТОДОТГОСОН) Энэхүү Гэрээнд гарын үсэг зурсан өдөр Компанийн Хувь нийлүүлэгчид нь АйВиЭн, ОТН болон ТӨК байх бөгөөд АйВиЭн, ОТН, ТӨК болон Компани нь Компанийн Хувь нийлүүлэгчдийн эрх, үүргийг зохицуулсан 2009 оны 10 дугаар сарын 6-ны өдрийн Хувь нийлүүлэгчдийн гэрээ (Өмнөх Хувь нийлүүлэгчдийн гэрээ)-ний Талууд болно. Холбоос
ОЮУ ТОЛГОЙН ДАЛД УУРХАЙН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ Монгол Улсын Засгийн Газар, Эрдэнэс Оюу Толгой ХХК, Туркойс Хилл Ресурсес Лимитед, Ти Эйч Ар Оюу Толгой Лтд, Оюу Толгой Нидерланд Би Ви, Рио Тинто Интернэшнл Холдингс Лимитед, болон Оюу Толгой ХХК хооронд 2015 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдөр байгуулсан Оюу Толгойн Далд Уурхайн Бүтээн байгуулалт, Санхүүжилтийн Төлөвлөгөө. Холбоос