Төслийн явцын талаар товч мэдээлэл

  • Оюу Толгой төсөл нь аюулгүй байдлын ажиллагаагаараа маш өндөр гүйцэтгэлийг үзүүлсэн бөгөөд 6 сарын турш ажилласан 200,000 цаг тутамд 0.22 AIFR үзүүлэлтээр баталгаажиж 2020 оны 6-р сарын 30-нд дууссан.
  • COVID-19 цартахлын урьд өмнө гарч байгаагүй сорилтуудыг үл харгалзан Оюу Толгойн ил уурхайн үйл ажиллагаа тасралтгүй үргэлжилж байна.
  • 2020 онд Оюу Толгой 36,495 тонн зэс, 31,150 унци алт олборлосон.
  • Зэсийн олборлолтыг 140,000-170,000 тонн хүргэх хэмжээ хэвээр байна.
  • 2020 онд алт олборлох хэмжээ 120,000 - 150,000 унци хүргэх байснаас 155,000 - 180,000 унци болж өссөн. Алт олборлох хэмжээ нэмэгдсэн шалтгаан нь баруун өмнөд уурхайгаас өндөр агуулгатай алтны хүдэр гарч ирсэнтэй холбоотой ба ингэснээр ил уурхайн хуваарьт төлөвлөлтөнд өөрчлөлт орсон.
  • 2020 оны урьдчилсан таамаглаж байснаас алтны олборлолт таамагаас илүү гарч C1 зардлын төлөвлөсөн  хэмжээ болох нэг фунт зэсийг 1.80 - 2.20 долларын зардал гарах байсныг 1.60 - 2.00 доллар болгон бууруулж чадсан нь төслийн хувьд эерэг нөлөө үзүүллээ.
  • Оюу Толгойн далд уурхайн ажил үргэлжлүүлэн хийгдэж, гүний дэвшилтэд өндөр бүтээн байгуулалтыг бий болгож, 2020 оны 6-р сарын байдлаар 18302 эквивалент метр (эквм) барьж, улиралын сард дунджаар 18312 эквм талбайн ажил хийгдэж байна.
  • 2020 оны хугацаанд далд уурхайн бүтээн байгуулалтын зардал 242.4 сая доллар болсон бөгөөд 2016 оны 1-р сарын 1-ээс хойш төслийн нийт зардал ойролцоогоор 4.0 тэрбум доллар болоод байна.Алсын зайнаас нэвтрэх технологи ашигладаг ханган нийлүүлэгч багийн тусламжтайгаар Босоо ам 2-г олсоор богиносгох ажил 2020 оны 05 дугаар сард амжилттай гүйцэтгэлээ.
  • Босоо ам 3,4-ийг 2020 онд засвар үйлчилгээ хийж арчилж ирсэн ба цаашид ч мэргэжлийн засвар үйлчилгээ үзүүлэгч баг газар дээр нь очиж тоног төхөөрөмжийг техникийн ашиглалтад оруулах, усаар дүүргэх үйл ажиллагааг эхлүүлэх хүртэл энэ байдал үргэлжлэх төлөвтэй байна. Газар доорхи материал боловсруулах зарим зайлшгүй шаардлагатай дэд бүтэц, ялангуяа анхан шатны бутлуурыг барих ажил удааширсан бөгөөд энэ нь зөвхөн өдрийн ээлжээр ажилласантай холбоотой ба саяхнаас 24 цагийн ээлжинд буцаж шилжсэн. COVID-19-ийн эргэн тойрон дахь эрсдлийг зохицуулах зорилгоор сайт дээр ажиллах ажиллагсдын тоог хязгаарласан болно.