ХУВЬЦАА ШИЛЖҮҮЛЭХИЙГ ХЯЗГААРЛАХ ТУХАЙ ГЭРЭЭ Энэхүү Гэрээг Монгол Улсын Засгийн газар (МУЗГ), Айвенхоу Майнз Монголия Инк ХХК (одоо Оюу Толгой ХХК гэх болсон) (ОТ ХХК), Айвенхоу Майнз Лимитед (Айвенхоу) болон Рио Тинто Интернэшнл Холдинг Лимитед (Рио Тинто)–ийн хооронд 2009 оны 10 дугаар сарын 6-ны өдөр байгуулсан Хөрөнгө оруулалтын гэрээ (Хөрөнгө оруулалтын гэрээ)-тэй холбогдуулан МУЗГ болон Рио Тинтогийн хооронд байгуулж, 2011 оны 6 дугаар сарын 8-ны өдрөөс хүчин төгөлдөр болов Татаж авах
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГЭРЭЭ Ашигт малтмалын тухай Монгол Улсын хууль /цаашид "Ашигт малтмалын тухай хууль" гэх/-ийн 29 дүгээр зүйл, Монгол Улсын Их Хурлын 2008 оны 12 дугаар сарын 4-ний өдрийн 40 дүгээр, 2009 оны 7 дугаар сарын 16-ны өдрийн 57 дугаар тогтоол, Монгол Улсын Засгийн газрын 2009 оны 10 дугаар сарын 6-ны өдрийн 308 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн Татаж авах
ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН ГЭРЭЭ Энэхүү Гэрээнд гарын үсэг зурсан өдөр Компанийн Хувь нийлүүлэгчид нь АйВиЭн болон ОТН байна. Энэхүү Гэрээнд гарын үсэг зурсан өдрөөс хойш АйВиЭн болон ОТН нь Компани дахь хувь эзэмшлийн бүтцээ өөрчилнө. ТӨК нь Гүйцэтгэлийн өдрөөс эхлэн Компанийн Хувь нийлүүлэгч болох бөгөөд ТӨК, АйВиЭн болон ОТН нь Компанийн Хувь нийлүүлэгчдийн хувьд Гүйцэтгэлийн өдөр болон түүнээс хойшхи хугацаанд эрх, үүргээ тодорхойлохын тулд энэхүү Гэрээг байгуулав. Татаж авах
ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН ГЭРЭЭ (НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛЖ, ДАХИН ТОДОТГОСОН) Энэхүү Гэрээнд гарын үсэг зурсан өдөр Компанийн Хувь нийлүүлэгчид нь АйВиЭн, ОТН болон ТӨК байх бөгөөд АйВиЭн, ОТН, ТӨК болон Компани нь Компанийн Хувь нийлүүлэгчдийн эрх, үүргийг зохицуулсан 2009 оны 10 дугаар сарын 6-ны өдрийн Хувь нийлүүлэгчдийн гэрээ (Өмнөх Хувь нийлүүлэгчдийн гэрээ)-ний Талууд болно. Татаж авах
ОЮУ ТОЛГОЙН ДАЛД УУРХАЙН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ Монгол Улсын Засгийн Газар, Эрдэнэс Оюу Толгой ХХК, Туркойс Хилл Ресурсес Лимитед, Ти Эйч Ар Оюу Толгой Лтд, Оюу Толгой Нидерланд Би Ви, Рио Тинто Интернэшнл Холдингс Лимитед, болон Оюу Толгой ХХК хооронд 2015 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдөр байгуулсан Оюу Толгойн Далд Уурхайн Бүтээн байгуулалт, Санхүүжилтийн Төлөвлөгөө. Татаж авах