"Эрдэнэс Оюу Толгой" ХХК-ийн авлигаас урьдчилан сэргийлэх, авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2020 оны төлөвлөгөөг эндээс татаж авна уу.